Haagise kasutusjuhend

 

Üldosa
Haagise kasutus- ja hooldusjuhendiga palume tutvuda enne haagise kasutuselevõttu. Järgides käesolevas juhendis märgitud nõudeid, tagate haagise pikaajalise vastupidavuse ja ohutu liiklemise. Haagise kasutus- ja hooldusjuhendist kinnipidamine on meie poolt antud 2 aastase garantii aluseks.

Auto veokuuli kõrgus
Haagise kasutamisel tuleb jälgida, et auto veokuuli kõrgus maapinnast oleks vahemikus 430±35mm.

Haagise haakimine ja lahtihaakimine
Esmalt ühendage auto haakeseadmele turvatross. Seejärel asetage haagise haakeseade auto veokuulile ning suruge allapoole, kuni haakeseade lukustub. Jälgida haagise veopeal olevat märgistust. Nool peab asetsema rohelise plussmärgiga vahemikus. Haagise lahtiühendamisel tõmmake haakeseadme käepide üles kuni haakeseade tuleb veokuulilt lahti. Vabastage turvatross auto haakeseadmest.

Haagise koormamine ja koorma paigutus
Haagise lubatud kandevõime on märgitud registreerimistunnistusel. Haagise ülekoormamine halvendab sõiduomadusi ja võib ohustada liiklusturvalisust. Ülekoormus võib põhjustada detailide ja sõlmede (rehvid, veosild, vedrud, amordid, alusraam jne) kiire kulumise või purunemise. Haagise ülekoormamisel tekkinud kahjustusi ei hüvitata garantii korras. Koorem tuleb paigutada haagise veopinnale selliselt, et koormus oleks ühtlaselt jaotatud. Tuleb jälgida, et vertikaalne koormus oleks haakeseadmele, kuid ei ületaks 10% haagise täismassist. Koorem tuleb alati kinnitada nii, et see kiirendamisel,-  pidurdamisel- või mis tahes manöövril ei hakkaks liikuma.

Sõidu eelne kontroll
• Kontrollida haagise- ja auto haakeseadmete korrasolekut ning kokkuhaakimist. Ei tohi olla lõtku
• Kontrollida turvatrossi korrasolekut
• Kontrollida tulede korrasolekut
• Kontrollida, et eemaldatavad osad ja kallutuslukud oleks nõuetekohaselt kinnitatud
• Piduritega haagise puhul kontrollida, et seisupidur oleks vabastatud.
• Koormatud piduritega haagise puhul enne sõidu alustamist kontrollida, et pidurid ei oleks peal. (lehtvedrustusega haagist koormates liiguvad sillad taha poole ja pidurivarda lõtk väheneb)
• Kontrollida rehvirõhku:
155R13 84N   2,2-3,0 Bar
155R13C 90N   2,6-4,5 Bar
185R14C 102/104N   3,0-4,5 Bar
155/70R12C 102/104N   3,5-6,5 Bar

Haagise kasutamine ja hooldus
• Peale esimese 500 km läbimist kontrollida kõiki keermesliitmeid. Edaspidi kontrollida regulaarselt vastavalt kasutuse tihedusele.
• Peale haagise kasutamist suvisel perioodil, tuleb seda regulaarselt pesta. Talvisel perioodil maanteedele pandav sool ja teised kemikaalid võivad kahjustada kuumtsingitud pindasid ning seoses sellega tuleb haagist pesta peale iga kasutuskorda. Uue haagise detailid on hõbedaselt läikivad, mis ajapikku tuhmuvad. See on normaalne oksüdeerimisprotsess, mis kindlustab detailide kaitse korrosiooni eest.
• Kontrollida regulaarselt rehvirõhku. Vale rehvi rõhk põhjustab rehvi turvise ebaühtlase kulumise ja kahjustab ratta laagreid. Haagisel tuleb kasutada tootja poolt ette nähtud parameetritege rehve ja velgi.
• Valgusseadmetes olevad pirnide soklid võivad ajapikku oksüdeeruda ja neid tuleb regulaarselt kontrollida ja puhastada. Haagist vette ajades ühendage elektrisüsteem vedukautost lahti. Enne vette vette sõitmist lasta pirnidel 10 min jahtuda. Veest välja sõites lasta tuledel 10 min kuivada enne elektrisüsteemi ühendamist.
• Haagise haakeseadet tuleb regulaarselt kontrollida ja määrida.